en
Quy cách ống inox

Quy cách ống inox

Quy cách ống inox bao gồm quy đổi đường kính danh nghĩa DN (Diameter Nominal), NPS (Nominal Pipe Size) từ đơn vị inch sang đường kính ngoài OD...

Xem thêm...

Quy cách ống thép

Quy cách ống thép

Quy cách ống thép giúp quy đổi đường kính danh nghĩa DN, NPS (inch) sang đường kính ngoài OD tính theo mm. Đồng thời, bảng quy đổi cũng tính trọng...

Xem thêm...