en

Thép ống C45

Thép ống C45 là loại ống thép sử dụng nguyên liệu C45, có độ bền kéo trung bình. Nguyên liệu C45 trước đây được quy định trong tiêu chuẩn ISO 683-1:2018, thay thế tiêu chuẩn BS EN 10083-2:2006, cũng đồng thời có quy định về nguyên liệu C45.

Liên hệ mua hàng

Thông tin chi tiết

Đường kính ống thép: Từ DN6 đến DN650, tương ứng với đường kính ngoài OD từ 10,287 mm (làm tròn 10,3mm) đến 660,4 mm.

Độ dày: Từ 1,73 mm đến 59,54 mm.

Chiều dài: Chiều dài thông dụng 5,8 mét; 6 mét; và 12 mét. Hoặc chiều dài theo yêu cầu của đơn đặt hàng.

Thành phần hoá học:

Tỷ trọng về thành phần hoá học của thép ống C45 được quy định dưới đây là tỷ trọng tối đa:

-       Các bon (C) 0,5%;

-       Ma giê (Mn) 0,9%;

-       Phốt pho (P) 0,03%;

-       Si líc (Si) 0,04%;

-       Lưu huỳnh (S) 0,035%;

-       Nic ken (Ni) 0,4%;

-       Crôm (Cr) 0,4%.

Thành phần còn lại, chiếm tỷ trọng chủ yếu, là sắt (Fe) với hàm lượng không thuần khiết tối thiểu.